Onorarii

 

 

    Onorariul este structurat in functie de justitiabil si, de la caz la caz, de stadiul cauzei, respectiv faza prejudiciara sau faza judiciara.

    Onorariul se negociaza, printre altele, in functie de : dificultatea, natura, noutatea si complexitatea spetei, durata in timp si volumul de munca afectate activitatilor necesare solutionarii spetei respective, caracterul de urgenta privind masurile si procedurile de intreprins.

    Onorariul se stabileste si se structureaza in :

- orar - suma fixa pentru fiecare ora de lucru ;

 - fix - suma fixa pentru o activitate sau mai multe activitati ;

 - de succes - suma fixa sau variabila, in completarea onorariului orar sau fix, in functie de rezultatul obtinut sau complexitatea activitatii mandatate de justitiabil ;

 - periodic - suma fixa achitata perioadic (lunar) pentru o activitate sau un grup de activitati.

   Pentru detalii, in mod concret, justitiabilul interesat ne poate contacta prin e-mail si/sau telefonic, inclusiv pentru fixarea unei intalniri la sediul cabinetului.